shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Who is here?

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
 

Polls

Да бъде ли мандатна длъжността на училищния директор?
 
 
Конференция в Любляна
Written by Admin   
Tuesday, 04 June 2013
 
Пример

 Синдикат "Образование" участва в международна конференция.

В Любляна,  Словения се проведе конференция на тема: „Подобряване на условията за назначаване, задържане и професионално развитие на учители и обучители в професионалните училища“

 

Конференцията се откри от  Мартин Ромер – Директор на ETUCE .

 

На участниците в конференцията беше предоставен Политически доклад за професионално образование и обучение на  Европейския синдикален комитет по образование.

 

Присъстваха представители на синдикални организации от следните страни:  България, Словения, Босна и Херцеговина, Кипър, Франция, Грузия, Унгария, Латвия, Норвегия, Румъния, Гърция, Израел, Сърбия, Холандия.

  

Бяха обсъдени най-добри практики свързани с развитието на стратегиите на политиката на ETUCE и най-вече точките свързани с препоръките за Професионалното образование:

 

·        Учене през целия живот във професионалното обучение

 

·        Качество

 

·        Финансиране и доставяне във ПО

 

·        Връзки към трудовия пазар

 

·        Ориентиране и консултиране

 

·        Равенство –политики в професионалното образование

 

·        Ролята на професионалните учители

 

Осъществи се обмяна на опит по следните въпроси:

 

·        Какви са предизвикателствата за синдикатите в привличане на добри профилирани учители и обучители?

·        Какви са предизвикателствата за синдикатите в набиране и задържане на учители в професионалните училища?

·        Какви са предизвикателствата за синдикатите в непрекъснатото професионално развитие?

·        Как националните синдикати могат да се справят с тези предизвикателства?