shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Who is here?

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
 

Polls

Да бъде ли мандатна длъжността на училищния директор?
 
 
Отраслов съвет PDF Print E-mail
Written by Admin   
Monday, 20 May 2013
 
Пример

 В МОМН се състоя отраслов съвет.

  Участниците в съвета получиха обобщена информация, относно увеличението на учителските заплати. Информацията бе на базата на 98% информация от регионалните инспекторати. Средния размер на увеличението за страната е 8.77%.

   Размерът на увеличението е в училища е 8.98%, а за ДГ е 8.70%.

   433 учебни заведения са под 8% увеличение, 218 са в коридора между 6-8%.

   В 1300 училища имаме намаление на броя на учениците, а 900 училища са използвали и други средства от бюджета, освен средствата от увеличение на ЕРС.

   В 23 училища увеличението е 0%, а в 58 училища е между 1-3%, което озночова, че под 1% от учебните заведения няма увеличение на РЗ.

   В ДГ, които са 1997 в България, са установени 516, където увеличението е под 8% /това са 25% от ДГ/.

   279 от ДГ са в коридора между 6 и 8%, 115 ДГ са с увеличение между 6-8%,  а в 94 градини увеличението е равно на 0%.

   Стравнителната информация на увеличенията между училища и ДГ, подвърждава нуждата от истински делегирани бюджети в ДГ.

   Синдикат "Образование" отправи поредния призив за преминаване на всички детски градини в България на истински делегирани бюджети, като само СБУ изрази резерви от преминаването на ДГ на делегирани бюджети.

   Синдикат "Образование" предложи да се извърши контрол на предписанията до месец, а също да се конструира работна група за изработване на типови ВПРЗ, поради многобройните аномалии и незаконосъобразни ВПРЗ от директорите.

   Относно прозрачността по предложение на "Подкрепа", МОМН ще предприеме действия срещу всички училища, за които има информация, че не са публикували на своя уеб сайт разходването на делегирания си бюджет.

Синдикат "Образование"  поиска актуализиране на писмото, относно работното време на учителите, поради многобройни сигнали за незаконосъобразни действия на директори, относно третирането на работното време на учителите.

   На дискусията относно оптимизиране на училищната мрежа в частност професионелните гимназии, Синдикат "Образование" заедно със СБУ се обявиха категорично против закриване на дори едно учебно заведение.

  

 

 
< Prev   Next >