shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Who is here?

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
 

Polls

Да бъде ли мандатна длъжността на училищния директор?
 
 
Квалификации за учители PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 24 January 2013

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ чрез Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира провеждането  на квалификация на педагогическите специалисти.

Обучението е с подкрепата на МОМН.

  Виж Писмо от МОМН до РИО

 Темите които предлагаме са:

1.      Кодекс на труда. 

2.      Колективно трудово договаряне.                                                                       

3.      Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието – детски градини.         

4.      Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието – училища.                  

5.      Формиране на работните заплати в учебните заведения и ВПРЗ.                  

6.      Писане и работа по проекти.                                           

7.      Стратегическо планиране.                                               

8.      Преговори,  договаряне и решаване на конфликти чрез посредничество и медиация.                                                                             

9.      Лидерски умения.                                                              

10.  Работа с медиите.

11.  Гражданско образование.  

Броя на обучаемите е между 20 и 30, като цената за обучението е 30 лв. на всеки обучаем, която включва материали, учебни пособия, теоретично и практическо обучение, лекторски хонорар, издаване на сертификат. Обученията са еднодневни и се провеждат в учебното звено. Заявките за обучение са в свободен текст на електронната поща на Сдружението: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

Средствата се превеждат по банков път на сметка на Сдружението:

Сдружение „Образование без граници – БГ2012“

София, ЦКБ АД Клон Химимпорт

BIC:    CECBBGSF 

IBAN:

BG59 CECB 9790 10D5 7717 00

В платежното нареждане задължително описвате името на учебното заведение и датата на провеждане на обучениетo. Фактури се издават от Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ срещу копие на платежно нареждане.

За всякакви въпроси и възможности за договаряне, моля да се свържете с нас на телефон: 0877787903

 
< Prev   Next >