shadow_left
Logo
Shadow_R

Език-Language

Log in


Lost Password?
No account yet? Register
 
   
News

Теми за Синдикално обучение:

Експерти

1. Кодекс на труда- сключване и изменения  на трудови договори.   

Владимир Стойчев

Димитрина Георгиева

2. Кодекс на труда - права и задължения при изпълнения на трудовия договор.   

Владимир Стойчев

Димитрина Георгиева

3.Кодекс на труда –прекратяване на трудов договор.

Владимир Стойчев

Димитрина Георгиева

4. Синдикални права.

Владимир Стойчев

Димитрина Георгиева

5.Колективно трудово договаряне. ЗУКТС.               

Димитрина Георгиева

Владимир Стойчев

6. Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието – детски градини.

Костадинка

Маркова

7.Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на  образованието – училища.

Костадинка

Маркова

8. Формиране на работните заплати в учебните заведения и ВПРЗ.            

Костадинка

Маркова

 9.Писане и работа по проекти.                                   

Фани Цветкова

10. Стратегическо планиране.

Димитрина Георгиева

Фани Цветкова

 

11.     Преговори,  договаряне и решаване на конфликти чрез посредничество и медиация.    

Фани Цветкова

12.  Лидерски умения.

Фани Цветкова

13.Работа с медиите.

Фани Цветкова

14. Стрес на работното място

Фани Цветкова